PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

ANKARA SMMMO BAŞKANI DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR….

BASIN AÇIKLAMASI ANKARA SMMMO BAŞKANI DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR…. 

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Ali Şahin, corono virüs salgını nedeniyle meslektaşlarımızı bu riske karşı korunması ve sağlıklarının tehlikeye atılmaması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Korona Virüse karşı korunmak için herkese “ Evden Çıkmayın “ çağrılarının yapıldığı bir ortamda beyan ve bildirgelerinin uzatılmaması meslektaşın sağlığını tehlikeye atmaktadır. 

Beyan ve bildirgeler elektronik ortamda verilmektedir. Ancak bu beyan ve bildirgelerin verilebilmesi için müşterilerden fatura v.s. evrakların alınması; bilgisayarlarda muhasebe programlarımıza muhasebe kaydı ile kayıt altına alınıp, kontrol edilip doğru bir şekilde beyan edilmesi gerekmektedir. Özellikle KDV beyanında kayıt altına alınmadan KDV indiriminden faydalanılamaz. Meslektaşlarımız bu zorunlu görevleri yerine getirebilmek için, bürolarında bulunmak ve çalışma arkadaşları ile birlikte meslek sorumluluğu gereği fiziki olarak bürolarda ve işyerlerinde bulunmak durumundadır.Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız beyan ve bildirgelerin Dijital ortamda verildiğini bu nedenle beyan ve bildirimlerin ertelenmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtmiştir.Dijital yani elektronik ortamda beyan vermek yaptığımız işin en son halkasıdır.Beyan aşamasına gelmeden önce gerek müşteriye giderek gerekse doğrudan işyerlerimize ulaşan kağıt evrakları fiilen kayıtlara almamız gerekmektedir. Bu kayıt işlemi olmadan beyan oluşturmak mümkün değildir.Birçok kesim gibi genel ekonomik sıkıntılar bizleri de etkilediğinden meslektaşlarımız bu işleri yapmak üzere evlerinden çıktıklarında işyerine gelmek sonrasında evlerine dönmek için yoğun şekilde toplu taşıma araçlarını kullanmaktadırlar.Bu nedenle virüs tehdidi ile birinci derecede muhatap olmaktadırlar. 

Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın Mali Müşavirlerin yukarıda belirttiğimiz koşullarda çalışmakta olduğunu bilmiyor olması bizler için üzüntü kaynağıdır. 

Ankara oda başkanımız Sayın Ali Şahin bu durumu ve taleplerimizi anlatmak için basın açıklaması yapmak istemiştir.Oda başkanının bu tavrı acil bir durumu dile getirmekten ibaret olup,basın açıklaması yaptı diye gözaltına alınması yanlış ve üzüntü vericidir. Oda başkanı haklı bir iş yapmıştır. Gözaltına alınması ve engellenmesi meslek camiamızın kabul edeceği bir durum değildir.. Bizler devlete doğru verginin toplanmasını sağlayan meslek grubuyuz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bizim hem sağlığımızı hem de taleplerimizi dikkate almak zorundadır.

 Ankara oda Başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır. 

Başta TÜRMOB ve İSMMMO olmak üzere bütün odalar bu duruma karşı etkin tavır almalı ve İlgili kurumlara karşı taleplerimizi tıpkı Ankara odasının yaptığı gibi meşru zeminlerde aktif olarak savunmalıdır.Mesleki kurumlarımızı yönetenler eğer bugüne kadar olduğu gibi edilgenliklerini sürdüreceklerse derhal o koltukları boşaltmalıdırlar…20.03.2020 

Saygılarımızla, 

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ ( T M B ) 

Yürütme Kurulu adına

 Oktay Yeşilyurt      Belma Sabuncu 

Başkan                    Sekreter