PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İÇ CEPHEYİ BÖLEN HER GİRİŞİM YANLIŞTIR!

Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’de, Irak’ta vatan bütünlüğümüzü korumak ve haklarımıza sahip çıkmak için savaşıyor.Toplamda Vatan Savaşı veriyoruz!

 Vatan Savaşı koşulların da ülkemizin gündemine sokulan ÇOKLU BARO,KIDEM TAZMİNATI vb. tartışmaları son derece yanlıştır.Kamuoyunda dolaşan ve 27 maddeden oluşan bir taslaktan bahsedilmektedir.Bu taslak metin Avukatlık Kanununda yapılacak değişiklikle özellikle büyük illerde birden fazla Baro kurulmasına imkan sağlamaktadır.Her ne kadar henüz meclise teklif olarak sunulmasa da siyasi iktidarın çoklu baro denilen böyle bir yapılanmayı istediği anlaşılmaktadır.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Çoklu Baro sistemine karşı olduğunu açıklamış ve getirilmesi düşünen bu sisteme cepheden karşı çıkmıştır. Sayın Feyzioğlu’na katılıyoruz. 

Çoklu Baro önerisi turuncu devrimler tezgahladığı bilinen Soros’un siyasal hayatımıza müdahale amacıyla kurdurduğu TESEV ve FETÖ’nün projesidir. Bu proje hayata geçerse kurulacak Baro’lar;

PKK’nın Barosu, 

FETÖ’nün Barosu, 

Tarikatların Barosu, 

Siyasi Partilerin Barosu olur. Bu tehlikeli sonuçlara meydan vermemek için siyasi iktidarın yapması gereken şey çoklu baro düzenlemesinden vazgeçmektir.Karşı karşıya olduğumuz dış tehditler ve ekonomik zorluklar dikkate alındığında toplumu geren ve iç cepheyi bölen her türlü girişimden uzak durulması hayati önem taşımaktadır.

 Bu vesile ile belirtmek isteriz ki; Barolarda ve diğer meslek örgütlerinde yaşanan sorunların çözümünde temel esas bu örgütleri atlayarak,bu örgütlere rağmen tek yanlı tasarruflarda bulunmak değil tam aksine meslek örgütleriyle ortak çalışmalar yapmaktır. 

Çoklu Baro tartışmalarında ortaya çıkan çok önemli bir başka yanlış ise TBB başkanı Metin Feyzioğlu’nu kasıtlı bir şekilde “Yandaş” diye yaftalayarak yıpratma hesabı ile hareket eden İstanbul, Ankara ve İzmir Baro yönetimlerinin tavrıdır.Hem baro mücadelesinde hem de ülke meselelerinde kararlı bir şekilde milli tavır alan, PKK ve FETÖ’ye karşı dolambaçlı yollara sapmadan mücadele veren Sayın Feyzioğlu’nu yıpratma planları yapanların 23 nisan 2020 kutlamalarında HDP Eş Genel Başkanı’nı barolarında ağırlamaları dikkate değerdir. 

Meslek örgütlerinde çoklu yapılanmalara karşıyız. Büyük illerde yönetsel ihtiyaçlar için başka çözümler vardır. Tartışılması gereken temsilde adalettir. Temsilde adaletin başlangıç noktası ise Nispi Temsil sistemidir.29/06/2020 

Saygılarımızla

 TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ( T M B ) 

Yürütme Kurulu adına

 Oktay Yeşilyurt    Belma Sabuncu 

  Başkan                  Sekreter