PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytekin tarafından hazırlanan Kanun Teklifi Hakkında

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ(TÜRMOB) 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

ANKARA

 Sayın Başkan, 

Malumunuz olduğu üzere Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar Aytekin tarafından hazırlanan 3568 sayılı meslek yasamızda değişiklik yapılmasına yönelik Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Söz konusu teklif 10/07/2020 tarih-2/3021 esas no ile işleme alınmıştır. Kanun teklifinde; 

-4. Dönem geçici verginin kaldırılması, 

-Meslektaşlar için uygulanacak mücbir sebep hallerinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi,

-Mali Müşavirlerin yapmış olduğu hizmetlerden doğan Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulanması, 

-Mesleğe yeni giren meslektaşlara ilk büro açılışında KOSGEB desteği 

-Mali tatil ile Temmuz ayında verilmesi gereken beyannamelerin beyan ve ödeme süresinin Ağustos ayının ikinci haftasına ertelenmesi 

-Meslek mensuplarının İş ve Ticaret mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapabilmesi,

-Meslektaşlara yeşil pasaport verilmesi öngörülmektedir. 

Meslektaşların daha birçok sorunu çözüm beklemekle birlikte yukarıda maddeler olarak sıralanan kanun teklifi meslektaş yararınadır. Nitekim TÜRMOB bu teklif nedeniyle Sayın Milletvekiline teşekkür mesajı yayınlamıştır.Ancak konu teşekkür düzeyinde bırakılmamalıdır. TÜRMOB yönetim kurulu derhal başta büyük odalarımız olmak üzere tüm SMMM ve YMM odalarını acilen seferber ederek bu teklifin yasalaşması için girişimlerde bulunmalı, bu girişimlerini meslektaşları topyekün seferber ederek sonuç alınıncaya kadar sürdürmelidir. 

Bu konuda görevlere hazırız. Gereğini yapacağınız umuduyla saygılar sunarız.13/07/2020 

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ(T M B) 

Yürütme Kurulu adına 

Oktay Yeşilyurt    Belma Sabuncu 

Başkan                 Sekreter