PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

TÜRMOB’A ÇAĞRIMIZDIR!

MESLEKTAŞLARIMIZ ÖLÜYOR.GÖREVİNİZİ YAPIN!

Sayın TÜRMOB başkanı ve yönetim kurulu üyeleri;

Bilindiği üzere tüm dünya’da ve ülkemizde etkisini giderek artıran Covid-19 salgını yaşanmaktadır. Salgın çok büyük can kayıplarına neden olmaktadır.Ülkemizdeki salgın tablosuna bakıldığında hastalığa yakalanma ve ölüm oranları açısından meslek mensuplarımızın sağlık çalışanlarından sonra en ön sırada olduğu değerlendirilmektedir.Ne yazık ki salgının başlangıcından bu yana derin bir suskunluk içinde olduğunuzdan hastalanan ve ölen meslektaş sayıları konusunda istatistiki verilere sahip değiliz. Ancak gerek sosyal medyadaki verilere gerekse meslektaşlardan birebir aldığımız verilere bakıldığında hastalığa yakalanan ve ölen meslek mensubu sayıları giderek artmaktadır. Sonuç olarak ağır iş yükümüz ve çalışma koşullarımızın özellikleri (birebir insan ilişkisi,kargo,evrak vs.) nedeniyle MESLEKTAŞ COVİD’E YAKALANIYOR MESLEKTAŞ ÖLÜYOR!!!

Bu nedenle ilgili makamlarla görüşerek sağlığımızı korumak ve ölümlere son vermek en acil göreviniz ve sorumluluğunuzdur.

ACİL GÖREV

1-Meslektaşların yüksek risk grubunda olduğu gerçeğinden hareketle istisnasız olarak ÖNCELİKLE AŞILANMASI sağlanmalıdır.

2-Covid-19 salgını kontrol altına alınıncaya kadar tüm beyan ve bildirimlerin ÜÇER AYLIK sürelerde verilmesi temin edilmelidir.

3-Hastalığa yakalanan ve ölen meslek mensuplarına TÜRMOB kaynaklarından karşılıksız maddi destek verilmelidir.

4-Meslektaşlarımızın kamuya olan tüm borçları salgın sonuna kadar ertelenmeli ve sonrasında uygun koşullarla taksitlendirilmelidir.

5-Salgın sürecince mücbir sebep halleri etkin ve kolaylaştırıcı şekilde uygulanmalıdır.

Gereğini yapmak üzere sizleri göreve davet ediyoruz.11/12/2020

Saygılarımızla

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ( T M B )

Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt    Belma Sabuncu

Başkan                Sekreter