PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

İnsanlığın yarısı kadın yarısı erkek!
Daha güzel bir dünya kadın ve erkeğin rekabeti ve çatışması ile değil dayanışma içinde birlikte mücadele vermeleri ile mümkün olacaktır. İnsanlığın en büyük düşmanı emperyalizmdir.Bu nedenle kadın ve erkeğin birlikte hareket etmeli,feminizm vs türü emperyalizmin ürünü anlayışlara prim vermemelidir.
Başta Türk kadınları olmak üzere tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! 07.03.2021


Saygılarımızla


Türkiye Mali Müşavirler Birliği(TMB)
Yürütme kurulu adına


Oktay Yeşilyurt   Belma Sabuncu
Başkan                 Sekreter