PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

TÜRMOB VE ODALARIMIZI AÇIKLAMA YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

24 Nisan 2021 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları ile ilgili bir açıklama yaparak “Soykırım” ifadesini kullanmıştır.

 

ABD Başkanının açıklaması basit bir olay değildir. Joe Biden bu açıklaması ile devletimizi katliamcı ilan etmiş,ülkemizin milli birliğini ve bütünlüğünü hedef almıştır.Açıklama Türkiye’yi yeniden Atlantik sistemine dahil etme planlarının bir parçasıdır.Emperyalist ABD’nin ülkemiz içinde kargaşa yaratmak için işbirlikçileri vasıtasıyla yürüttüğü çalışmalar ile bütünlük arz eden bu açıklama ile hedeflenen mevcut siyasi iktidarı düşürerek yerine kendi kontrolüne tabi iktidar seçeneği oluşturmaktır. Gerçeği böylece tespit etmek en başta sorumluluk sahiplerinin görevidir.Yapılması gereken şey ABD karşısında ürkek politikalardan vazgeçmek ve eyleme geçmektir.

 

EN BÜYÜK KATİL EMPERYALİST ABD’DİR

 

Kendi ülkesinde Kızılderilileri katleden, Vietnam’da, Afganistan’da, Irakta,Suriye’de milyonlarca insanı öldüren,demokrasi,özgürlük,insan hakları yalanları ile insanlığa zulmeden ABD bize soykırımcı diyerek iftira atamaz.Kabul etmiyoruz!

 

SOYKIRIM YAPMADIK VATANIMIZI SAVUNDUK

 

Türkiye tarihinin hiçbir döneminde soykırım yapmamıştır.

 

1915 Ermeni tehciri kararı,1.Dünya savaşı koşullarında güvenliğimizin sağlanması amacıyla alınmıştır. Karar vatan savaşımızın gereği olarak alınmıştır. Gerek doğu cephesinde gerekse Çanakkale ve diğer cephelerde emperyalist kuvvetlerin kışkırtmaları sonucu ülkemizin ve halkımızın güvenliğini tehdit eden Ermeni işbirlikçilerine karşı uygulanan haklı bir karardır.

 

Emperyalist niyetlerle öne çıkarılan sözde “Ermeni Soykırımı” iddiası 17 Aralık 2013 tarihinde Perinçek-İsviçre davası AİHM Büyük Dairesinde karara bağlanmıştır.

 

Karara göre;

-Tarihsel açıdan tartışılmakta olan, Türkiye açısından yürütülen vatan savaşının bir evresinde  

  yaşanmış ve emperyalizmin doğrudan etkisinden kaynaklı olduğu birçok tarihsel kaynak

  tarafından da ortaya serilen 1915 olayları “soykırım” olarak nitelendirilemez.

-“Soykırım” nitelemesi İkinci Dünya Savaşı  sonrasında 1948 de uluslararası hukuk belgelerinde yer almıştır. 1915 Tehciri ve bu süreçte yaşanan olaylar ile ilgili alınmış herhangi bir hukuksal  karar yoktur. Hukuksal karar olmadığından “Soykırım”da yoktur.

 

DERHAL EYLEME GEÇMELİYİZ.

 

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, Güney Kıbrıs’da, Girit’te, Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Romanya’da, Gürcistan’da ve Ukrayna’da kurduğu üslerle ABD Türkiye’yi kuşatmaya çalışmaktadır.Doğu Akdeniz’de gemilerinin namlusunu Türkiye’ye doğrultmuştur.İç cephede örgütlediği kuvvetlerle Hükümeti devirme çalışmaları yapmaktadır. Biden’ın “Soykırım” demeci kuşatma hareketinin hücum borusudur.Bu duruma sessiz kalınamaz!Derhal eyleme geçilerek İncirlik ve Kürecik üssü tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçirilmeli,buralardaki Amerikan faaliyetlerine son verilerek ABD askerleri sınır dışı edilmelidir.

 

TÜRMOB VE ODALARIMIZ SESSİZ KALAMAZ

 

ABD emperyalizminin Türk Devletini ve Türk Milletini teslim alma saldırılarına karşı  hükümetimizin   ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız.

 

Milli devletimiz ve Vatanımız olmadan meslek ve meslek kuruluşu olamaz. TÜRMOB ve Odalarımız ABD’nin ülkemizi kuşatma girişimine ve bu girişimin işaret fişeği olan “Soykırım” yalanına karşı sessiz kalmamalıdır. Derhal açıklama yaparak ABD emperyalizmine karşı açık tavır almalıdır.

 

                             Saygılarımızla

   TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ (T M B)

                      Yürütme Kurulu