PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

1 MAYIS KUTLU OLSUN!

                                       

 

Başta işçiler olmak üzere tüm emekçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlu olsun.

 

Meslek mensupları olarak 2021 yılı 1 Mayısın da  Covid salgını koşullarında yoğun işlerimizi yetiştirmek uğruna salgından etkileniyoruz ve ölüyoruz.Bizleri koruyacak hiçbir merci yoktur.

Ne aşı önceliğimiz var ne de hakkımızda mücbir sebep halleri uygulanıyor. Bakanlıklar nezdinde ilgi görmüyoruz. Sorunlarımız karşısında  “görüştük”, ”girişimde bulunduk” demenin ötesinde hiçbir çözüm üretemeyen mesleki kurumlarımızda yönetici sorumluluğu taşıyanların duyarsızlığı ile karşı karşıyayız.

 

Bütün olumsuzluklara rağmen umutsuz değiliz. Emek cephesinin önemli bir unsuru olan meslektaşlarımıza güveniyoruz.Önümüzdeki barikatları aşarak güzel günlere ulaşacağız.

 

Tüm meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

 

 TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ (T M B)

                    Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                                              Belma Sabuncu

  Başkan                                                             Sekreter