PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

DERHAL MÜDAHİL OLALIM!

          

Değerli Meslektaşlar;

 

Basına yansıyan haberlerden Adalet Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütüldüğü ve UZLAŞTIRMACILIK yetkisi için Hukuk Fakültesi mezunu olma şartı getirileceği anlaşılmaktadır.

Mevcut şartlarda meslektaşlarımız uzlaştırmacılık hakkına sahipken bu çalışma hayata geçerse kazanılmış hak ortadan kaldırılacaktır.Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değildir.3568 sayılı meslek yasamızın 5/A-a maddesi ile Hukuk Fakültesi mezunları mesleğimize kabul edilirken Mali Müşavirlerin Uzlaştırmacılık hakkına müdahale edilmesi doğru değildir.

 

TÜRMOB  ve Odalarımızı göreve çağırıyor, örgütsel gücümüze güvenerek bu olumsuz girişime derhal müdahale etmelerini talep ediyoruz.11/06/2021

 

                        Saygılarımızla

                              T M B

    TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

                Yürütme Kurulu adına

Oktay Yeşilyurt                   Belma Sabuncu

Başkan                                  Sekreter