PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

13 HAZİRAN’I SELAMLIYORUZ!

                

3568 sayılı meslek yasamız 13 Haziran 1989 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve mesleğimiz yasal kimliğine kavuşmuştur. Kutlu olsun!

 

Meslek yasamızın kabulü ile yeni bir süreç başlamış,meslek yaşamımıza dair yeni kurallar ihdas edilmiştir.Süreç içerisinde Meslek Yasamızı ve yasal mesleki kimliğimizi kamuoyu nezdinde bilinir hale getirmek,sorunlarımızı ve başarılarımızı paylaşmak adına Meslek Haftası kutlama geleneği oluşturulmuş ve çok yanlış bir yol izlenerek 1 MART Muhasebe Haftası ilan edilmiştir.1 Mart tarihi mesleğimizle ilgili yasa tasarısının Meclise sunulduğu tarihtir.O tarihte yasanın kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değildir.Dolayısıyla bu tarihi baz alarak Muhasebe Haftası kutlamak yanlıştır.Meslek yasamız 13 Haziran’da kabul edilerek yürürlüğe girdiğinden Muhasebe Haftası kutlamaları için doğru zaman 13 Haziran’dır.Mesleki duyarlılığımızı hafızalarda canlı tutmak adına gelenekler oluşturmak değerli ve önemli bir duruştur.Bu geleneği gerçeğe uygun hale getirmekte en az geleneği oluşturmak kadar önemlidir.Bu nedenle Kurum yöneticilerimize çağrıda bulunuyor ve Muhasebe Haftası kutlamalarının 13 Haziran tarihinde yapılmasını talep ediyoruz.

 

Meslek yasamızda değişiklere ihtiyaç vardır. Ancak çeşitli vesilelerle görüldü ki ne zaman değişiklik talebi gündeme gelse çeşitli menfaat grupları kendi dar çıkarları için yasamızı iğdiş etme gayretine girmektedir.Sözde değil özde değişiklikler yapılmalıdır.Ele alınacak birçok konu başlığı olmakla birlikte öncelik arz eden hususlar şunlardır.

 

1-Meslek ünvanları arasındaki eşitsizlikler giderilmelidir.

2-SMMM’lerin denetim yetkisini kullanmalarını önündeki engeller ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

3-Bağımsız denetçilik Kamu Gözetimi Kurumundan alınarak meslek yasamızda düzenlenmeli, düzenleme meslektaşların bağımsız denetim haklarını daraltıcı özellikler taşımamalıdır.

4-YMM ve SMMM’ler birbirinin rakibi ve biri diğerinden üstün olan meslek mensupları değildir.Bu nedenle Meslek yasamızda mevcut 5 e 4 uygulamasına son verilmelidir.

5-Seçim uygulama esasları yeniden düzenlenmeli, nispi temsil sistemi hayata uygun hale getirilmeli, delegelik sistemi hakim grupların üstünlük kurmalarına meydan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 

Değerli Meslektaşlar 13 haziran Muhasebe Gününüzü kutluyor ve mesleğimizin geleceğe taşınması,meslektaşlarımızın mutluluğu için mücadelemize rehber olmasını diliyoruz.10/06/2021

 

                                Saygılarımızla

                                    T M B

          TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

                        Yürütme Kurulu adına

   Oktay Yeşilyurt                           Belma Sabuncu

         Başkan                                     Sekreter