PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

İLK İŞ!

23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu CNNTÜRK’e bir demeç vermiştir.

 Sözkonusu demecinde İmamoğlu,belediye ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda “ilk işinin”bu iddiaları araştırmak olduğunu ve bunu ULUSLAR ARASI DENEYİME SAHİP DENETİM ŞİRKETLERİNİN İNCELEMESİ ile yapılacağını söyledi. 

İstanbul Belediyesi stratejik öneme sahip bir Devlet kurumudur.Yabancı denetim şirketlerinden herhangi birisi tarafından denetlenmesi son derece yanlış ve sakıncalıdır.Yolsuzluk iddiaları elbette araştırılmalıdır ancak bu araştırma kamucu bir anlayışla yerine getirilmelidir. 

Kendisi de işadamı olan sayın İmamoğlu’nun İstanbul’da yeterli deneyime ve bilgi birikimine sahip örgütlü mali müşavir ve denetçilerin bulunduğunu bilmemesi mümkün değildir.Belediye nezdinde yaptırılacak her türlü incelemeyi yerine getirmeye hazır meslek mensuplarımız varken İmamoğlu’nun İLK İŞ olarak aklına yabancı denetim firmalarının gelmesi dikkat çekicidir! 

Sayın İmamoğlu’nu bu tavrından vazgeçmeye ve Belediye ilgili denetim işleri de dahil her türlü çalışmayı milli bir perspektifle yerine getirmeye çağırıyoruz.

28/06/2019 

Saygılarımızla 

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ ( T M B )

 Yürütme Kurulu adına

 Oktay Yeşilyurt Belma Sabuncu

 Başkan               Sekreter