PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

GENEL KURUL ÇAĞRI

Türkiye Mali Müşavirler Birliği’nin genel kurulu aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. 

Türkiye Mali Müşavirler Birliği Yürütme Kurulu

 GÜNDEM:

 1-Açılış ve saygı duruşu

 2-Divanın seçimi 

3-Faaliyet raporunun görüşülmesi ve yürütme kurulunun ibrası, 

4-Yeni dönem çalışma programının oluşturulması,

 5-Yürütme Kurulunun Seçimi,

 6-Dilek ve temenniler. 

YER :Aden Otel Kadıköy Adres : Rıhtım Caddesi Yoğurtçu Şükrü Sokak.

 No:2 Bar Katı Toplantı Salonu 34714 Kadıköy / İSTANBUL 

TARİH : 02 Kasım 2019 Cumartesi Günü SAAT : 14:00 

İletişim :Oktay Yeşilyurt 0532 266 89 57 

Belma Sabuncu 0532 465 22 17

 Metin Gürel 0533 254 66 16 

Tüm Meslektaşlarımız Davetlidir.