PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU

2016-2019 arası yapılan faaliyetlerimiz bir rapor olarak hazırlanmıştır. Bu dönem grubumuz; Atatürk devrimlerine sahip çıkan, meslektaşın sorunlarına çözüm üreten, meslektaşa sahip çıkmayan yöneticiliği meslek edinmiş rantçı yöneticilerine karşı mücadele eden bir çalışma tarzı yürütmüştür.

 Yabancı denetim tekellerine karşı çıkan; mükerrer 227 kalksın diyen; Yardımlaşma Sandığı kurulsun kaynakları var diyen; milli bir muhasebe meslek perspektifini savunan; Batı taklitçiliği yerine ülke ihtiyaçları için muhasebe diyen; bağımsız denetimin geniş meslek camiasını kapsamasını ve uygulanabilir hale getirilmesini savunan; küresel rant ekonomisi yerine üretim ekonomisini benimseyen ve olmazsa olmazımız Atatürk ilkeleri ışığında tam bağımsız bir ülke için emperyalizmle ve işbirlikçileri ile mücadele kararlılığını olan Oda ve TÜRMOB’ta hakim kılmayı hedefleyen programımızı hayata geçirmek iktidar yapmak istiyoruz. Ve bu program tüm meslektaşların yararına olan bir programdır. Diğer bütün gruplar saydığımız bu tespitlere şaşı bakmaktadır. 

2016 seçimlerinden sonra İSMMMOdasının genel kurulunda bir oldu bitti ile oylanan ve onaylanan Yahya Arıkan’ın onursal başkan seçiminin iptali ile ilgili dava açılmıştır.2016 seçimlerinden sonra grubumuz bir çok basın açıklaması yapmıştır.2019 seçimlerinde muhalif bütün gruplara çağrı yapmış ittifak yaparak seçimlere girme teklifinde bulunmuştur. Bağımsız grup gerekçesiz ret etmiştir. Katılımcılar ise bütün grupları oda yönetimlerinin bileşenleri olarak gördükleri için böyle bir çalışmaya katılmayacaklarını belirtmişlerdir. Diğer gruplarla görüşmeler yapılmış ancak hepsi iktidar olacakmış güç kendilerindeymiş gibi bir tarz izleyerek, organlarda bulunma sayılarının pazarlığı doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bütün bu süreçte grubumuz bu ittifakın olması doğrultusunda vereceği bütün tavizleri vermiştir. Ancak gerçekleştirilememiştir. Bu süreç şunu göstermiştir. 

Birincisi Atatürk devrimlerine sahip çıkan tutumumuz diğer grupları rahatsız etmektedir. 

İkincisi bizim grubumuz haricinde diğer grupların iktidar olma gibi bir hedefleri yoktur. 

Üçüncüsü ise; hepsinin grupsal tavırları küçük olsun benim olsun anlayışı içindedirler. Bu gruplar anlayışlarını değiştirmedikleri sürece başarılı olmaları ve iktidar olmaları da mümkün değildir. 

Üç yıl boyunca grubumuzun faaliyetleri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

 - Mali Müşavirler Hakkında Vergi Müfettişleri Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlemesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin yönergeye karşı bütün gruplara, odalara, TÜRMOB’a ve MMMB derneğine sorumluluk çağrısında bulunarak tutum almaları noktasında basın açıklaması yapılmıştır. 

- İşletme hesabına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı defteri tutanlar ve zirai işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerden 31/12/2015 veya 31/12/2016 tarihi itibariyle hasılatları 50.000.-TL ve üzerinde olanlarında 2017 yılından itibaren BA ve BS formu vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu olayı çözmeleri için Odayı ve TÜRMOB’u eleştiren basın açıklaması yapılmıştır. -Rotası Olamayan Gemi TÜRMOB başlıklı bir bildiri yayınlanmıştır. 

-İyimseriz başlıklı bir basın açıklaması yapılmıştır.

 -Cumhurbaşkanlığı ile ilgili GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ HÜKÜMET CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE HAYIR başlıklı bir basın açıklaması yapılmıştır. 

-“Batı Cephesinde Yeni bir şey yok” başlıklı basın açıklaması yapılmıştır.

 -TÜRMOB ’un Olağanüstü Genel Kurul ile değiştirmek istedikleri yönetmelikler ile ilgili önerilerimiz hazırlanmış ve kendilerine sunulmuştur. Ancak Genel kurul da tek tek değerlendirmeye sunulmadan Masum Türker ile Yahya Arıkan’ın ortak aldıkları karar ile oylayarak görüşülmeden onaylanması şeklinde bir tutum sergilenmiştir..

 - EMEK İÇİN MÜCADELE AYNI ZAMANDA BÖLÜCÜ VE YOBAZ TERÖR İLE MÜCADELEDİR! başlıklı bir basın açıklaması yapılmıştır.

 -Esas Sorumlular İstifa etmelidir başlıklı basın açıklamamızla; TÜRMOB başkanı seçilen aday olma yeterliliğine sahip olmayan Cemal Yükselen’in başkanlığının düşürülmesi ile ilgili mahkeme kararından sonra hem başkanın hem de sekreter Yahya Arıkan’ın istifası istenmiştir. 

-Atamıza Saldırı kabul edilemez başlıklı basın açıklaması yapılmıştır. 

-Meleklerin Cinsiyeti ile Uğraşmayın başlıklı Maliye Bakanlığının İşletme defteri mükelleflerinin muhasebe ve beyanname gönderme işlemlerinin bu tacirlerin bağlı bulunduğu MESLEK ODALARI tarafından yapılabileceğini ilan eden kararına karşı basın açıklaması yapılmıştır. 

-05/10/2017 tarihinde İSMMM Odası’nın önünde Angaryalara karşı çıkan “Memur Değil Mali Müşaviriz” başlığı ile bir basın açıklaması yapılmıştır. 

-2017 yılında Türkiye çapı örgütlenmek için Türkiye Mali Müşavirler Hareketi içinde ve oluşumunda yer alınmıştır. Başkan Yardımcılığını Grup başkanımız Oktay Yeşilyurt yapmıştır. Mersin ve Antalya da çalıştay yapılmıştır. Ancak Tüzük hazırlanması noktasında ısrarcı tutumumuza rağmen örgütsel olarak bir yapılanma içine girmek istemediklerinden oluşumu platform düzleminde bırakmak istediklerinden Gaziantep’te yapılan çalıştaya katılmayıp bu oluşumdan ayrılma kararı alınmıştır. En önemlisi de Tüzüğe Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan ilkeyi koymak istedikçe Atatürk ‘te birleşmenin önemini vurguladıkça bundan rahatsız olmuşlardır. Atatürk’e yönelik bugün dahi geçerliliği olan kurtarıcı ve önder niteliğini önemsemeyen bir anlayışla “Büyük önderler, tarihin tanıklığına ve tarihin mihengine bırakılmalı, bu konuda zorlayıcı ve dayatıcı tutumlar içerisinde bulunulmamalıdır” ifadelerini içeren bir tüzük eleştirisi yollamışlardır. Gaziantep çalıştayına gideceğimiz güne bir gün kala kabul etmeyeceğimiz böyle bir tüzük eleştirisi karşısında Çalıştaya gitmeyerek bu oluşumdan ayrılma kararı alınmıştır.

 -Karamsar Değiliz Umutluyuz başlığı ile yeni yıl mesajı yayınlanmıştır. -09/02/2018 tarihinde Cumhurbaşkanı meslek kuruluşlarının isimlerinde yer alan “Türk ve Türkiye” gibi ünvanların Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılacağını, ardından da bu kuruluşların yapılarının değiştirileceğini ve herkesin istediği gibi meslek birlikleri oluşturulmasını sağlayacaklarına dair anlayışa karşı basın açıklaması yapılmıştır.Gene bu durum ile ilgili 22/02/2018 tarihinde de odaları ve TÜRMOB’u göreve çağıran basın açıklaması yapılmıştır.. 

-“Sizi Yönetenleri Tanıyın” başlıklı SMMM’ler de YMM’ler gibi tam teşekküllü KDV iade raporu düzenleyebilmeli, sorumluluk alacaklarsa karşıt inceleme hakları da olmalı ve en önemlisi iade raporlarını düzenleme haklarının kısıtlanmaması ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır. 

-05/05/2018 tarihinde İSMMMO yönetim kuruluna Odamızın tüm idari ve mali tasarruflarının şeffaf olarak üyelerimizin bilgi ve denetimine sunulması bir zorunluluk olduğu kadar etik kurallara uymak açısından gerekli olduğuna dair oda giderleri ile ilgili bilgi istenmiştir. Yanıt olarak ta; Kişisel verileri Koruma Kanunu’na sığınarak TALEBİMİZE OLUMLU CEVAP VEREMEYECEKLERİNİ ifade etmişlerdir. Bu durum kamuoyuyla paylaşılmıştır..

 -Nispi aidata karşı hem sosyal medya da hem çevremizde imza kampanyası açılmıştır. Ancak kendi arkadaşlarımız dahil bu olaya sahip çıkılmamıştır.

 -06/10/2018 tarihinde “Vatan Bölünmez Şehitler Ölmez” başlıklı PKK terörü ile şehit olan askerlerimiz için basın açıklaması yapılmıştır. PKK terörü ve ABD emperyalizmine karşı bir çok basın açıklaması yapılmıştır. En son “Anaların Gemisindeyiz” başlığı ile PKK terör örgütünden çocuklarını kurtarmak isteyen HDP binası önünde eylem yapan anaların yanında olduğumuza dair basın açıklaması yapılmıştır. -İSMMMO seçimlerine yönelik diğer gruplara ortak liste ile girmek noktasında çağrı yapılmıştır. 

-İSMMMO mayıs ayında yapılan genel kurula yönelik “Böyle Gitmez” başlıklı bildiriyi basılmış ve dağıtılmıştır. Bu bildiriyi web sayfamızda görebilirsiniz. 

-İSMMMO seçimlerine katılmış ve aday çıkarılmıştır. Ancak bir çalışma yürütemediğimiz için başarılı olunamamıştır. TÜRMOB seçimlerine sadece iki delege çıkarılmıştır. 

-TÜRMOB genel kuruluna katılınmıştır.2016 yılında yaptığımız gibi Masum Türker şartlı desteklenmiştir. Disiplin kuruluna bir arkadaşımız aday gösterilmiştir.

 -Bayramlarda ve önemli günlerde mesajlarımız yayınlanmıştır. Bütün bu basın açıklamalarımız ve mesajlarımıza www.malimusavirlerbirligi.com sayfasında DUYURULAR kısmında görebilirsiniz. Ayrıca grubumuz sosyal medyada açıklamalarını paylaşmıştır. 

Arkadaşlar, 

Gerçek bizim ellerimizdedir ve bizim programımızın iktidar olması tarihi bir gerçekliktir. Hayal değildir. Yeter ki kendimize güvenelim, kendimizi küçümsemeyelim ve tek kişi kalmak pahasına programımıza sahip çıkıp ÇALIŞALIM ! DAİMA ÇALIŞALIM!!! Bilgilerinize Sunulur.. Saygılarımızla, 

TMB Yürütme Kurulu