PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

MESLEK KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

Değerli Meslektaşlar!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bir çalışma ile;

1-Beyannamelerin SMMM’ler tarafından imzalanma sürecine müdahale edileceği ve bu alanda YMM’lerin yetkilerinin genişletilerek beyanname imzalama konusunda YMM imzalarının geçerli olacağı,

2-SMMM’lerin işini yaptığı müşterilerin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaları halinde yıllar itibariyle kullandıkları belge oranına bağlı olarak SMMM’lerin en az 1 yıldan başlamak üzere imza yetkilerinin alınacağı bu sürenin sahte belge oranı ile doğru orantılı olarak artmasının öngörüldüğü, bildirilmektedir.

Bu konularda değerlendirmelerimiz ve tavrımız aşağıda açıklanmıştır.

Sayın GİB Yetkilileri,

Meslek mensuplarını birbirine düşürecek tasarılar ne mesleğe ne de meslektaşa yarar getirmez!

YMM’lere verdiğiniz geniş hak ve yetkiler ortada iken SMMM’lerin yetki alanını daraltmak haksızlıktır.

Beyannameleri imzalama sınırına son vererek istisnasız tüm beyannamelerin SMMM’lerce imzalanmasına imkan sağlanmasını talep ediyoruz. YMM’lerin bizlerin zaten çok dar tutulan yetki alanımıza girip beyannameleri imzalamasını, Kesinlikle Kabul Etmiyoruz.

Sayın GİB Yetkilileri,

Devletimizin asli görevlerinden biriside etkin, adil, şeffaf denetimler yaparak ekonomik alanda vergi kayıp ve kaçaklarına fırsat vermemektir. SMMM görevini yapan bizlerin denetim yetkisi olmadığı gibi Sahte Belge kullananları bilme olanağımız da yoktur. Hal böyle iken müşterileri sahte belge kullandı iddiası ile SMMM’lerin imza yetkisine müdahale girişimi haksız ve hukuksuzdur.

KABUL ETMİYORUZ!

Sayın TÜRMOB yetkilileri ve Odalarımızı yönetenler,

Sadece bildiri yazmayın meslek camiamızı harekete geçirerek meşru eylemlerle SMMM’lere yapılmak istenen haksızlığı önleyin! 01/11/2023

Saygılarımızla

TMB-TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ

Oktay Yeşilyurt          Belma Sabuncu

Başkan                     Sekreter